Žemės sklypų kadastriniai matavimai

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai – tai tikslus suformuotų žemės sklypų plotų ir ribų nustatymas, žemės sklypo plano ir kitų kadastro duomenų reikalingų įrašyti į nekilnojamojo turto kadastro duomenų bazę, parengimas.

Žemės sklypo kadastriniai (geodeziniai) matavimai susideda iš lauko darbų ir žemės sklypo kadastrinės bylos sudarymo. Lauko darbai – tai žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinačių nustatymas bei ženklinimas riboženkliais, žemės sklype esančių statinių, įrenginių, žemės naudmenų kontūrų kartografavimas. Kadastro duomenų byla – žemės sklypo plano ir visų kitų dokumentų visuma, kurioje yra pateikiama informacija apie sklypo ribas, plotą, žemės naudmenų plotus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, servitutus, vidutinę žemės sklypo vertę ir kita atitinkama informacija.

Kadastriniai matavimai atliekami norint:

  • Nustatyti bei paženklinti vietovėje tikslias žemės sklypo ribas
  • Parduodant sklypą
  • Atidalijant sklypą ar sujungiant kelis sklypus į vieną
  • Pakeisti žemės sklypo paskirtį.