Kaimo plėtros projektai

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas – vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentas,

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami:

  • Ūkininko sodybos vietai parinkti;
  • Žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti;
  • Miško įveisimui ne miško žemėje;
  • Ūkio žemės valdai pertvarkyti.