Statinių kontrolinės geodezinės nuotraukos

        Pastato kontrolinė geodezinė nuotrauka (kitaip – pastato išpildomoji nuotrauka) privaloma priduodant pastatą ar kitą statinį statybos inspekcijai. Šie matavimai atliekami baigus statyti bet kurios paskirties statinį ir siekiant juos įteisinti. Šiais matavimais tikrinama, ar pastatas atitinka techninį projektą, ar išlaikyti statinio atstumai nuo sklypo ribų.
Statinio kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje nurodomos faktiškos statinio kampų koordinatės, statinio nulinė altitudė, statinio aukščiausio taško altitudė, statinio kampų atstumai nuo žemės sklypo ribų.