Topografiniai planai

Topografiniai planai reikalingi:

  • Statinių projektavime
  • Keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį
  • Projektuojant požeminius inžinerinius tinklus

         Topografinis planas – tai planas, kuriame vaizduojama išsami vietovės situacija, reljefas, požeminės bei antžeminės komunikacijos. Tai lyg vietovės nuotrauka, todėl dažnai topografinis planas supaprastintai vadinamas toponuotrauka.
Topografinis planas yra susietas su koordinačių sistema (Lietuvoje – LKS94), todėl jis naudojamas
projektavimo darbams atlikti (projektuojant pastatus, inžinerinius tinklus, kelius ir kitus statinius).

Topografinio plano sudarymas pagrinde skirstomas į tris dalis:

 

  • Lauko darbai
  • Kameraliniai darbai
  • Topografinio plano suderinimas su atitinkamomis institucijomis.