Pastatų kadastriniai matavimai

     Pastatų kadastriniai matavimai atliekami, formuojant  nekilnojamojo turto daiktinių teisių objektą (visiems naujai pastatytiems statiniams), dalijant nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamojo turto objektą, atidalijant nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo turto objekto dalį, kuri formuojama kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, sujungiant kelis nekilnojamojo turto registre įregistruotus nekilnojamojo turto objektus į vieną nekilnojamojo turto objektą, atliekant nekilnojamojo turto objektų amalgamaciją.
Pastatų kadastriniai matavimai turi būti atlikti iki statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos pripažins statinius tinkamais naudoti, o tais atvejais, kai statinys nebaigtas statyti, iki pažymos apie tai, kad statinys statomas iš esmės nenukrypstant nuo suderinto projekto, išdavimo.
Pastatų kadastro duomenys nustatomi atliekant kadastrinius matavimus, naudojant tinkamus metodus ir priemones, užtikrinančius teisės aktų nustatytų reikalavimų matavimų kokybei patenkinimą.